Austrian Energy & Environment

Výrobným programom sú riešenia pre energetické a ekologické problémy dnešnej doby. Vývoj technológií v oblasti výroby tepelnej energie a techniky pre životné prostredie.

Produkty:
  • Parné generátory:
- fluidizačné kotle
- spalinové kotle
- priemyselné kotle
- lúhové kotle

  • Čistenie plynov:
- spalinovodné odsírnenie
- čistenie plynov
- zariadenia na aktívny koks
  • Biomasa:
- náhradné palivá
- biomasy pre elektrárne
- čistiaci kal 

  • Modernizácia a servis:
- prestavby
- dodávky náhradných dielov
- servis zariadení

http://www.aee.co.at/  
© Webra Solutions 2008