Filtračné zariadenia

                     REFEREČNÝ ZOZNAM

filtračné odlučovače UNIFO 2500 + SCHF + BHF1.)  Hornonitrianske bane – Nováky 1 ks – odsávanie nástrojárne /brúsenie/

2.)  Witzenmann - Vlkanová 1 ks – odsávanie nástrojárne /brúsenie/

3.)  VŽT – Nové Mesto nad Váhom 1 ks – odsávanie nástrojárne /brúsenie/

4.)  Považské chemické závody – Žilina 1 ks – odsávanie nástrojárne /brúsenie/

5.)  RONA – Lednické Rovne
      8 ks – odsávanie počas procesu výr. skla - filter typ UNIFO 2500
      1 ks – odsávanie drviča skla - filter typ UNIFO 2500
      2 ks - odsávanie pri brúsení skla - filter typ UNIFO 2500

6.)  Tepláreň Žilina 1 ks – odsávanie nástrojárne /brúsenie/

7.)  Slovenské elektrárne – oz. Nováky 1 ks – odsávanie vápencového hospodárstva

8.)  KERKO Michalovce 1 ks – odsávanie stroja na výr. kachličiek - UNIFO 2500

9.)  VSŽ – Košice 1 ks – zlieváreň – odsávanie procesu pri rezaní šamotu

10.)  Železiarne Podbrezová 1 ks – odsávanie pri búraní šamotovej výmurovky - filter typ.UNIFO 2500

11.)  Kremnická banská spoločnosť Kremnica 1 ks – odsávanie od zásobníka bentonitu - filter typ. UNIFO 2500

12.)  IZOMAT – Nová Baňa 1 ks – odsávanie pri rezaní čadiča - filter typ UNIFO 2500

13.)  JOHN Manville Slovakia - Trnava 1 ks – odsávanie pri brúsení sklenných vlákien - filter typ UNIFO 2500

14.)  ZPS – Zlín, ČR 5 ks – odsávanie prachových centier pri mechanickom opracovaní šedej liatiny za sucha- grafitový prach - filter typ UNIFO 2500

15.)  Škoda Hute – Plzeň, ČR 1 ks – odsávanie zváracieho pracoviska

16.)  Kovosvit – Sezimovo Ústí ,ČR 1 ks - odsávanie sila - filter typ UNIFO 2500

17.)  SES a.s. Tlmače 3 ks – odsávanie zváracích pracovísk - filtre typ UNIFO 2500

18.)  Slevárna – Lutín, ČR 1 ks – odsávanie sila – zlieváreň –filter typ UNIFO 2500

19.)  MSA – Dolní Benešov ,ČR 1 ks – odsávanie piesočného prachu – zlieváreň

20.)  Whirlpool Slovakia – Poprad 1 ks – odsávanie pri opracovaní plastových foriem - filter typ UNIFO 2500

21.)  VSS Zlieváreň Košice
         7 ks – odsávanie síl od pneu. dopravy - filter typ UNIFO 2500
         2 ks – odsávanie síl, miešača - filter typ SCHF – 2
         1 ks – odsávanie regenerácie piesku - filter typ SCHF - 5
         1 ks – odsávanie od vibračných roštov - filter typ BHF 4/4500 – 60
         1 ks - filter typ SCHF - 14
         1 ks – odsávanie prepadu vibrač. žľabu a drviča hrúd pre regeneráciu 
                  piesku - filter typ SCHF – 3
         2 ks – odsávanie miešača - filter typ UNIFO 2500

22.)  Zlieváreň Trnava 1 ks – odsávanie brúsiarne odliatkov

23.)  THORMA Výroba – Fiľakovo
         4 ks - odsávanie od pieskovacej kabíny a od rezania šamotu – filter 
                  typ UNIFO 2500
         1 ks - odsávanie od pieskovacej kabíny - filter typ SCHF - 2
         1 ks – odsávanie brúsiacich pracovísk - filter typ SCHF - 3

24.)  KUFNER - Kúty 1 ks - odsávanie od tkáčskeho stroja - filter typ SCHF – 3

25.)  JWM – SLR, Kaplice, ČR 3 ks – odsávanie brúsiaceho automatu na opracovanie šedej liatiny za sucha - grafitový prach - filtre typ UNIFO 2500 zapojené v sérii

26.)  GUMON – Bratislava 1 ks – rezanie izolačných dosiek - filter typ UNIFO 2500

27.)  KOVOSVIT MAS, Sezimovo Ústí, ČR 
        1 ks - nasadenie pri prípravni piesku pre bentonitové zmesi - filter typ 
                 SCHF - 10 s vynášacím šnekom + dvojklapka
        1 ks - odsávanie miešačov na výrobu furánových foriem- filter typ SCHF- 2

28.)  ZLIEVÁREŇ ZÁBREŽ, Dolný Kubín 1 ks - nasadenie v čistiarni odliatkov - brúsenie, rozbrusov., pás. brúsky - filter typ SCHF - 2

29.)  HSS – HOŘOVICE, ČR 
        1 ks - odsávanie od miešača - filter typ SCHF - 2
        1 ks - odsávanie od sila a miešača - filter typ UNIFO 2500

30.)  MEĎ POVRLY, a.s. Považská Bystrica 2 ks – odsávanie taviacich pecí meď, mosadz - filter typ BHF 10 / 4500 - 48

31.)  PFS, a.s. Brezová pod Bradlom 1 ks – odsávanie brúsiacich pracovísk - filter typ SCHF - 14

32.)  Roučka Slevárna a.s., Brno ČR 1 ks – odsávanie zliev. miešača + silo - filter SCHF - 2

33.)  VALJI, d.o.o. ŠTORE, Slovinsko - odsávanie zlievárne a regeneračnej linky
        1 ks - filter typ SCHF – 14
        1 ks - filter typ SCHF – 3
        3 ks - filter typ SCHF – 2
        2 ks - filter typ UNIFO 2500

34.)  Slovenské Elektrárne – o.z. Nováky 2 ks – odsávanie síl popolčeka - filter typ SCHF – 8

35.)  ZLH, a.s. Sabinov, prevádzka Hronec 1 ks – odsávanie od píly na rezanie šamotu - filter typ UNIFO 2500

36.)  VETROPACK Nemšová 1 ks – ods. črepinového hospodárstva - filter typ UNIFO 2500

37.)  ZENTIVA, Hlohovec 1 ks– odsávanie zásobníka makoviny- filter typ SCHF-6

38.)  TECHNICKÉ SKLO Bratislava 1 ks – odsávanie od linky sklárskeho kameňa - filter typ UNIFO 2500

39.)  IMOS ASEK Hamuliakovo 1 ks - odsávanie od rezania a vŕtania dosiek - filter typ SCHF - 2

40.)  ELBA Kremnica 1 ks – odsávanie pieskovacej kabíny - prestavba filtra na typ UNIFO 2500

41.)  3.MAJ RIEKA Rijeka Chorvátsko 1 ks – zlievareň odsávanie miešača DS 2006 a sila - filter typ SCHF – 2

42.)  DSB BLANSKO ČR 1 ks – odsávanie zváracích pracovískv - filter typ SCHF-2

43.)  ZENTIVA Hlohovec 2 ks – odsávanie zásobníka makoviny- filter typ SCHF-9

44.)  METALURG STEEL Dubnica 
       2 ks – odsávanie miešačov FAT - filter typ SCHF – 3RK a typ SCHF – 2RK
       2 ks – odsávanie síl - filter typ UNIFO 2500
       1 ks – odsávanie horizont. sila + regenerácia - filter typ SCHF – 4NSK
       1 ks – odsávanie, vytĺkací rošt, vibračný drtič, pneu doprava- filter typ BHF

45.)  Slévárna Třinec ČR 2 ks – odsávanie zásobníka nového piesku - filter typ UNIFO 2500

46.)  Kovovýroba Ľupták Detva 1 ks – odsávanie zváračských pracovísk - filter typ UNIFO 2500

47.)  ISH OLOMOUC ČR 1 ks – odsávanie prípravne piesku - filter typ BHF P – 4/1600-36

48.)  ISH OLOMOUC ČR 1 ks – odsávanie trieskacieho zariadenia + brúsky - filter typ SCHF - 18

49.)  ISH, a.s. Lutín ČR 1 ks – odsávanie od miešača FAT - filter typ SCHF-3 + filter typ UNIFO 2500

50.)  PREMAC, spol. s r.o. Bratislava 1 ks – odsávanie brúsky na betónové dlažby - filter 2 x SCHF - 3

51.)  ELBA, a.s. Kremnica 1 ks – odsávanie kotúčovej a pásovej brúsky - filter typ UNIFO 7

52.)  PSP Slévarna a.s. Přerov ČR 1 ks - prestavba kapsového filtra na patrónový typ BHF – 2/1800/1600

53.)  ZLH Plus, a.s. Hronec 1 ks - odsávanie tryskacieho zariadenia - patrónový filter typ BHF – 2/1600-36

54.) Zlieváreň Svit, a.s. 1ks - odsávanie taviacich pecí Otto Junker - patrónový filter typ BHF P -3/1600-36

55.) ISTROCHEM, a.s. Bratislava - rekonštrukcia filtra FKG 12/240

56.) ŽP EKOQELET, a.s. závod Hliník nad Hronom 1ks - filter typ UNIFO 7

57.)  ZLH Plus, a.s. Hronec 1ks - odsávanie zásobníkov piesku - filter typ UNIFO 7

58.) Ing. Matas -Slévárna Strašice spol. s r.o. ČR 1ks - odsávanie brúsiarne - patrónový filter typ BHF P - 2/1400/1600 - 36

59.) Roučka Slévárna, a.s. ČR 1ks - filter typ UNIFO 7

60.) ZLH Plus, a.s. Hronec 1ks – odsávanie zásobníkov piesku
- filter typ UNIFO 7

61.) UNICOL s.r.o. Poprad 1ks – odsávanie linky na spracovanie plastov - patrónový filter BHF P-1/1000-14

62.) ZLH Plus, a.s. Hronec 1ks – odsávanie miešača a chladničky piesku - patrónový filter BHF P–4/14001600–36
© Webra Solutions 2008