FÖRDER – UND ANLAGENTECHNIK

 • regeneračné zariadenia pre chemicky vytvrdzované piesky pre technológiu napr.: alfa-set, pep-set, furán, vodné sklo
 • vibračné drviče hrúd pre regeneráciu na nasadenie za vytĺkacím roštom
 • chladenie piesku (spádové alebo fluidné)
 • pneumatické dopravné zariadenia (až do teploty 400°C)
 • vytĺkacie rošty
 • dávkovacie systémy
 • separácia chromitových pieskov
 • vysokovýkonné priebežné miešače COMBIMIX pre technológie formovania a výrobu jadier napr.: alfa-set, pep-set, furán, vodné sklo
 • formovacie zariadenia pre rámovú a bezrámovú technológiu, napr.: alfa-set, pep-set, furán, vodné sklo
 • pneumatická doprava pre transport popola (lôžkového a úletového popola z filtrov v kalorických elektrární a popol od mestských spalovní odpadu a bio hmôt)
 • náhradné diely pre vyššie uvedené zariadenia
www.f-a-t.de
© Webra Solutions 2008