HENSCHEL INDUSTRIETECHNIK HANDLIG SYSTEMS

 Manipulátory ANDROMAT:
  • Typ AM 3 000 (nosnosť až 3 000 kg)
  • Typ AMX (nosnosť až 1 600 kg)

Nasadenie: manipulácia s ťažkými predmetmi ako napr.:
  • v zlievárenstve
  • u tryskacích zariadení
 V kováčňach
  •  zápuskové kovanie
  •  voľné kovanie

Brúsenie veľkých odliatkov a dielov (brúska má hydraulický pohon)

Manipulácia s nebezpečnými alebo horúcimi materiálmi atď.

www.andromat.com
© Webra Solutions 2008