Identifikačné údaje spoločnosti

METAL SERVIS Inžiniering, s.r.o.

Rudlovská 5
Banská Bystrica
Slovensko
97401

IČO: 36 621 668
DIČ: 2020096562
IČ DPH: SK2020096562 

Spoločnosť METAL SERVIS Inžiniering, s.r.o. je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Banskej Bystrici, oddiel: Sro, vložka č.8740/S.

© Webra Solutions 2008