KBB / MEISSL

O firme:
  • 1879 bola firma založená vo Viedni
  • 1963 bol zriadený závod protikoróznej ochrany. Spoločne s renomovanými rakúskymi firmami sa vykonávajú medzinárodne práce v oblasti protikoróznej ochrany vo veľkých elektrárňach.

KBB/MEISSL Oberflächentechnik
Produktions GmbH
Berggasse 10
A-2401 Fischamend
RAKÚSKO

závod:
KBB/MEISSL Oberflächentechnik
Fischamenderstrasse 38
A-2431 Kleinneusiedl
RAKÚSKO

www.kbbmeissl.at
© Webra Solutions 2008