KÜNKEL WAGNER

Všetko pre „zelený piesok“ (bentonitové zmesy)
  • plánovanie podľa priania zákazníka
  • poradenstvo
  • výroba
  • montáž
  • servis
Výrobný program:

1.) Formovanie
- formovacie stroje s modernou dolisovacou technikou
- formovacie automatické linky až do 330 F/h kompletných foriem

2.) Prípravovne piesku, kompletné, ale takisto aj jednotlivé zariadenia napr.:
- miešače (od 30 až do 250 t/h)
- chladenie piesku (fluidné)
- polygonsitá

3.) Nízkotlakové – kokilové liatie hliníka • odlievacie kokilové karusely


4.) Automatizácia formovacích liniek a prípravovne pieskov

5.) Modernizácia starších formovacích liniek

www.kuenkel-wagner.com
© Webra Solutions 2008