Mehldau & Steinfath

Výrobným programom sú horáky a dodávka náhradných dielov pre horáky.

Horáky LOW NOx:

Horáky s nízkym obsahom emisií NOx s internou recirkuláciou spalín typu NAB(ST). Je výsledkom plynulého rozvoja a vylepšovania osvedčeného horáka LOW-NOx.
Ako palivá sa môžu používať voliteľne tekuté a/alebo plynové palivá. Možné pre všetky spaľovacie tepelné výkony.Interná recirkulácia spalín horáka NAB(ST) prebieha samostatne v oblasti ohniska, bez toho, aby boli potrebné iné sekundárne zariadenia a prídavné opatrenia.
Regulačný rozsah: 1:5

Plynové horáky pre turbíny

Oblasť použitia:
Jedná sa o špeciálne vyvinuté horáky konštrukčnej rady GT, ktoré sú určené na ohrev spalín z plynovej turbíny pre sériovo zapojené tepelné procesy. GT horáky sa vyznačujú mimoriadne stabilným pomerom emisií NOx a CO aj pri prídavnej spaľovacej činnosti v oblasti čiastočného zaťaženia pri bežiacej plynovej turbíne. Ako palivá sa môžu používať voliteľne tekuté a/alebo plynové palivá. Možné pre všetky spaľovacie tepelné výkony. Ak by koncentrácia kyslíka v spalinách plynovej turbíny pri prídavnej spaľovacej činnosti nepostačovala pre spaľovanie spalín z GT-horáka, možno vhodným dávkovaním prídavného spaľovacieho vzduchu zabezpečiť potrebnú koncentráciu kyslíka.
 • Tlaková strata na strane čerstvého vzduchu: 15 mbar
 • Tlaková strata na strane spalín z turbíny: 2,5 mbar
 • Max. teplota spalín z turbíny: žiadne obmedzenie
 • Max. množstvo spalín z turbíny: žiadne obmedzenie
 • Regulačný rozsah: 1:5

Rozbehové a podporné horáky

Oblasť použitia:
Zapaľovacie a podporné horáky sú vyvinuté špeciálne pre spaľovanie uhlia. Horák je pritom skonštruovaný tak, že ho možno umiestniť do stredu horáka na uhoľný prach. Horák možno prevádzkovať olejom alebo plynom. Ako palivá sa môžu používať všetky plynové alebo tekuté palivá.
 
 • Spôsob zapaľovania: elektricky alebo plynoelektricky
 • Výkon horáka: 2 MW - 50 MW
 • tlaková strata na strane horáka: 25 mbar
Kanálkové horáky

Oblasť použitia:
Kanálkový horák COMB ďalej ohrieva spaliny z plynových turbín alebo spaliny pre sériovo zapojenú činnosť spalinového kotla. Kanálkový horák sa montuje priamo do spalinovodného kanála plynovej turbíny ako prídavný ohrev. Ako palivá sa môžu používať tekuté a/alebo plynové palivá. Pri dostatočnom obsahu kyslíka v spalinách je možná prevádzka výlučne so spalinami z turbíny.

Výhody kanálkového horáka COMB:
 • možná prevádzka na plyn z turbíny alebo čerstvý vzduch
 • možná kombinovaná prevádzka na plyn z turbíny a čerstvý vzduch
 • môžu sa používať tekuté a/alebo plynné palivá-rovnomerný teplotný profil +/- 30°C po kanálkovom horáku
 • ľubovoľné možnosti inštalácie
 • nízke hmotnosti emisií
Kanálkový horák pozostáva v podstate z cylindrického kanálového prvku s vnútornou spaľovacou komorou ako aj z kombinovaného plynovo-olejového horáka.
 
 • Výkon horáka: 5 - 200 MW spaľovacieho výkonu
 • Regulačný rozsah: 10:1
 • Tlaková strata pri prevádzke na plyn z turbíny: 2-5 mbar
 • Tlaková strata pri prevádzke na čerstvý vzduch: 10 mbar
 • Teplota spalín z turbíny: do 600°C
   
http://www.munds.de/  
© Webra Solutions 2008