Protikorózna ochrana pre energetiku

Protikorózna ochrana vrátane plánovania a realizácie nánosov na oceľové a betónové konštrukcie.

Táto protikorózna ochrana slúži na to, aby boli tieto zariadenia odolné proti:
 • agresívnym vodám
 • plynom a kyselinám
 • voči fyzikálnym a chemickým vplyvom
Protikorózna ochrana sa spravidla nanáša na staré zariadenia:
 • skladové nádrže
 • potrubia a ventilátory
 • výmenníky tepla
 • spalinovody a komíny
 • kondenzátory atď.
Poťahovanie výmenníkov tepla - aby sa netvoril vodný kameň a zároveň slúži ako ochrana proti kyselinám

Materiály:
 • Pogum:mäkká a tvrdá guma:
 • Na stavbe
 • Autoklávy atď.
Arbosol:alternatíva oproti pogumu.
Arbosol patrí ku skupine PVC a umožňuje poťahovať zložité konštrukčné diely.

Duroplastové hmoty:
vytvrdzované za tepla alebo za studena

Tryskacie práce

Protipožiarne povrstvovanie:

Účelom tohto druhu povrstvovania je, aby sa v prípade požiaru čo najviac predĺžil čas ohrevu oceľovej konštrukcie na 500°C a tým predĺžila jej stabilita, čo umožní záchranu ľudí a uhasenie ohňa. Protipožiarne obloženia a protipožiarne omietky sa realizujú až do 180°F.

Pozinkovanie striekaním:
Pri tejto technológii sa na otryskaný povrch kovu nastrieka sltačeným vzduchom roztavený 99% čistý zinkový drôt.

 Poťahovanie betónových plôch:

Spektrum výkonov siaha od spevňovania CFK lamelami cez aplikácie torkrétovacím betónom, injekčné práce až po utesňovania voči vlhkosti a renováciu starých stavieb.
© Webra Solutions 2008