Protikorózna ochrana

pogumovanie - 4ks vodné komory pre projekt PULAU SAKRA
pogumovanie - 4ks vodné komory pre projekt NORIA
pogumovanie - 16ks vodné komory pre projekt HO PING
pogumovanie - 8ks vodné komory pre projekt EGYPT - NORIA
pogumovanie - 3ks vodné komory pre projekt SRI LANKA
SE, a.s. Nováky - oprava pogumovania nádrží odsírnenia Nováky
SE, a.s. Nováky - oprava vyprázdňovacej nádrže odsírnenia
SE, a.s. Nováky - oprava povrstvenia a pogumovania odsírnenia
SE, a.s. Vojany - oprava pogumovania absorbéry
SE, a.s. Vojany - pogumovanie dna absorbéra odsírnenia
SE, a.s. Nováky - oprava pogumovania v nádržiach odsírnenia
SE, a.s. Vojany - oprava obsorbéra
© Webra Solutions 2008