SLF - lakovacie zariadenia


SLF – lakovacia a vzduchotlaková tryskacia technika

SLF Oberflächentechnik

Rozsah dodávky:
- mokré lakovne
- práškové lakovne
- zariadenia na voľné tryskanie
- lakovacie zariadenia na voľnej ploche s dýzami s dlhým dosahom
na odsávanie nanášanej farby
- lakovacie kabíny
- lakovacie kabíny s výsuvným teleskopom
- lakovacie zariadenia s mobilnými zdvíhacími plošinami
- lakovacie zariadenia s plošinami umiestnenými pri stene
- umývacie-odmasťovacie, sušiace a vypalovacie zariadenia
- kombinované lakovacie a sušiace zariadenia
- lakovacie zariadenia pre veľké komponenty
- kabíny na voľné tryskanie
- kombinované tryskacie, lakovacie a sušiace zariadenia
- rôzne typy zdvíhacích plošín a dopravných systémov

Šetrenie nákladov na pracovníkov, údržbu a energiu.
Záručný a pozáručný servis, oprava a údržba lakovacích
a vzduchotlakových tryskacích zariadení.
Dodávka náhradných dielov a dielov podliehajúcich prirodzenému
opotrebovávaniu.

userfiles/file/SLF-prospekt.doc

www.slf.eu
© Webra Solutions 2008