Žiaruvzdorné materiály

Ponúkame žiaruvzdorné materiály, ktoré uspokoja najnáročnějšie požiadavky odberateľov v rôznych priemyslových odvetviach:

- hutnícky priemysel
- oceliarsky priemysel
- zlievárenstvo železných kovov
- zlievárenstvo neželezných kovov
- energetika a spaľovne
- cementárenský priemysel
- sklársky priemysel
- keramický priemysel
- chemický a petrochemický priemysel
- ostatné

Spoločnost METAL SERVIS Inžiniering, s.r.o. poskytuje takisto dalšie služby spojené s predajom žiaruvzdorných materiálov :

-spracovanie projektovej dokumentácie
-technická pomoc pri prevádzaní žiaruvzdorných výmuroviek (montáž,
 šéfmontáž)
-prenájom inštalačnej techniky
-poradenská činnosť v oblasti žiaruvzdorných materiálov a ich aplikácií pre
 zákazníkov

© Webra Solutions 2008